Pasování prvňáčků na čtenáře

30.06.2015 09:19

S prvňáčky jsme 11. června ukončili pravidelné setkávání a práci v projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, kdy každý žáček musel prokázat, že už umí krásně číst i psát. Při poslední besedě děti odevzdaly vlastnoručně přepsaný slib čtenáře, a potom již nastalo slavnostní pasování na čtenáře. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2014/2015 to byla kniha spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka – Housličky pro medvěda.

 

 

 

—————

Zpět