Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Olešnici za rok 2016

1) Knihovní fond

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2016 je 15.350, z toho naučné literatury je 4.424 a krásné literatury 10.926 kusů. Bylo nakoupeno 349 nových knih, do knihovny bylo darováno 147 knih, převážně z projektu Česká knihovna i od čtenářů samotných. Vyřazeno bylo 610 titulů.

2) Uživatelé

Do knihovny bylo zaregistrováno celkem 211 čtenářů (154 žen a 57 mužů). Dětí do 15 let 81, což činí 38,39% z celkového počtu čtenářů. Knihovnu navštívilo celkem 2.207 návštěvníků, 160 využilo v knihovně internet. 31 besed a 7 knihovnických akcí převážně s dětmi nebo seniory se zúčastnilo 816 návštěvníků.

3) Výpůjčky

Za rok bylo realizováno 5.420 výpůjček, z toho 3.065 krásné literatury pro dospělé a 1.413 krásné literatury pro děti. Dospělí si půjčili 307 titulů naučné literatury a děti 189. Z 11 druhů odebíraných periodik bylo půjčeno 307. Knih vypůjčených z VF Boskovice bylo 628, z jiných knihoven v rámci MVS 6.

4) Podmínky pro činnost

Knihovna má pro veřejnost otevřeno 15 hodin týdně na ploše 114 m2. Počet počítačů napojených na internet pro veřejnost je 1, počet studijních míst 18. Knihovna má webové stránky www.olesnice.knihovna.cz, které měly 26060 návštěv-přístupů. Počet vstupů do on-line elektronického katalogu z prostoru knihovny byl 8, mimo knihovnu 299, počet přístupů do čtenářského konta z prostoru mimo knihovnu 54.

5) Příjmy a výdaje

Příjmy za knihovnické služby 8.060 Kč.

Náklady na pořízení knihovního fondu včetně periodik byly 55276.

7) Akce pro veřejnost

  • Zapojení do celonárodního projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, besedy, pasování prvňáčků na čtenáře ve spolupráci se ZŠ
  • Zapojení do celonárodního knihovnického dění - Týden knihoven, Čtení pomáhá, Celé Česko čte dětem,  Březen měsíc čtenářů
  • Vyhlášení nejlepších dětských čtenářů za rok 2015
  • Besedy pro MŠ, ZŠ a obyvatele chráněného bydlení – v počtu 38

8) Vzdělávání pracovníků

V roce 2016 se knihovnice zúčastnila tří porad a školení knihovníků a regionálních pracovníků (Lysice, Blansko, Velké Opatovice). Dále absolvovala seminář s lektorkou Ninou Rutovou – Zlaté čtení pro knihovníky dětských oddělení a s doc. PhDr. Milenou Šubrtovou, Ph.D. – Problémová témata v současné české a světové literatuře pro děti. Odborná exkurze knihovníků okresu Blansko směřovala do Pohořelic a Vrbice.

5. 1. 2017 vypracovala Ivana Kozlová

 

 

rok

registr. čtenáři

čtenáři do 15 let

návštěvníci celkem

výpůjčky celkem

naučná literatura dospělí

krásná literatura dospělí

naučná literatura děti

krásná literatura děti

periodika časopisy

návštěvníci internetu

2016

211

81

3183

5420

446

3065

189

1413

307

160

2015

211

82

2978

5546

486

2888

261

1629

282

120

2014

211

83

2263

4836

348

2119

163

1254

367

60

2013

221

97

2933

6331

358

2628

191

1793

554

173

2012

238

124

3166

6800

552

2549

281

2011

498

142

2011

226

101

3069

6077

485

2315

229

1846

344

204

2010

196

91

2398

4080

310

1546

215

1317

329

167