Novinky

15.08.2018 10:05

Na pouti

Další společné čtení v chráněném bydlení se uskutečnilo 25. července a neslo se v pouťovém duchu. Inspirací nám byla knížka Eduarda Martina Dědečku, máme tě rádi a příběhy To je dobře, že tě mám a Na pouti. Všichni potom s nostalgií vzpomínali, jaká to dřív o pouti bývala sláva .... velký úklid,...

—————

08.06.2018 15:57

Pasování prvňáčků na čtenáře

6. června přišly do knihovny děti z první třídy, každý s přepsaným slibem čtenáře. Za splnění všech úkolů ve druhém pololetí si děti zasloužily knížku Evelíny Koubové Bráchova bota, která vychází v projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Nesměl chybět pamětní diplom, sladká...

—————

08.06.2018 15:55

Rozloučení se školkáčky

5. června přišly do knihovny naposledy děti ze třídy Motýlků a četla jsem jim závěrečnou kapitolu z knížky J. Šandery Co mě čeká ve školce, kde děti spí ve školce, jsou pasovány na školáky a nakonec jde Kačenka 1. září do školy. Na to se i všechny děti těší! Nezbývalo nic jiného než se se...

—————

08.06.2018 15:49

O žabce Márince a žabáku Josefovi

Pravidelné setkávání se třídou Motýlků bylo v květnu zaměřené na žáby a žabky, o kterých jsme si četli, povídali a které také děti malovaly. Přijďte se do knihovny podívat, jak se jim povedly.

—————

21.05.2018 09:13

Protikladné dvojice

Beseda pro třeťáky byla takovým naladěním na prázdniny, protože jsem dětem nabízela a ukazovala knížky, které by si každý třeťák mohl přečíst a také jsem dětem představovala dvojice z těchto knih. Nejznámější jsou bezesporu Mach a Šebestová, dále potom Pan Buřtík a Pan Špejlička, pejsek a...

—————

21.05.2018 09:09

Víte, k čemu vás předurčuje vaše jméno?

Se seniory v chráněném bydlení jsme si 18. dubna povídali o významu našich jmen a příjmení, k čemu nás jména předurčují a jak jsou zastoupená u nás i v celé republice. Zařazovali jsme jména podle původu do slovanských, hebrejských, řeckých, germánských či latinských, pátrali jsme po původu...

—————

17.04.2018 14:14

Čtenářský klub podruhé

Do knihovny přišla druhá polovina čtenářského klubu. Povídali jsme si opět o komiksech a ani tato skupinka se od kreslených příběhů nemohla odtrhnout.

—————

17.04.2018 13:58

Prvňáčci čtou knihovnici

V knihovně čte pravidelně knihovnice dětem, ale v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, četly ve škole prvňáčci knihovnici. A aby jim šlo čtení pohádky O boudě budce lépe, měly na hlavách čepečky, které představovaly jednotlivá zvířátka. Některým dětem to šlo moc hezky,...

—————

11.04.2018 12:24

Proč vlk šišlal

Téměř celá třída motýlků poslouchala básničky a ze začátku se děti vůbec nemohly soustředit a uhodnout o čem verše vypráví. Potom se jim to přece jen začalo dařit a dali jsme dohromady, že knížka Básnička ti pomůže vypráví o raním vstávání, oblékání a hygieně. Následovala pohádka Proč vlk šišlal....

—————

11.04.2018 12:17

Čtenářský klub poprvé

Čtenářský klub si vybral pro návštěvu knihovny téma komiksy. Povídali jsme si o začátcích tohoto literárně-uměleckého směru, o českých autorech, o vzniku slova komiks a děti se od kreslených příběhů nemohly odtrhnout.

—————