Novinky

21.05.2018 09:13

Protikladné dvojice

Beseda pro třeťáky byla takovým naladěním na prázdniny, protože jsem dětem nabízela a ukazovala knížky, které by si každý třeťák mohl přečíst a také jsem dětem představovala dvojice z těchto knih. Nejznámější jsou bezesporu Mach a Šebestová, dále potom Pan Buřtík a Pan Špejlička, pejsek a...

—————

21.05.2018 09:09

Víte, k čemu vás předurčuje vaše jméno?

Se seniory v chráněném bydlení jsme si 18. dubna povídali o významu našich jmen a příjmení, k čemu nás jména předurčují a jak jsou zastoupená u nás i v celé republice. Zařazovali jsme jména podle původu do slovanských, hebrejských, řeckých, germánských či latinských, pátrali jsme po původu...

—————

17.04.2018 14:14

Čtenářský klub podruhé

Do knihovny přišla druhá polovina čtenářského klubu. Povídali jsme si opět o komiksech a ani tato skupinka se od kreslených příběhů nemohla odtrhnout.

—————

17.04.2018 13:58

Prvňáčci čtou knihovnici

V knihovně čte pravidelně knihovnice dětem, ale v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, četly ve škole prvňáčci knihovnici. A aby jim šlo čtení pohádky O boudě budce lépe, měly na hlavách čepečky, které představovaly jednotlivá zvířátka. Některým dětem to šlo moc hezky,...

—————

11.04.2018 12:24

Proč vlk šišlal

Téměř celá třída motýlků poslouchala básničky a ze začátku se děti vůbec nemohly soustředit a uhodnout o čem verše vypráví. Potom se jim to přece jen začalo dařit a dali jsme dohromady, že knížka Básnička ti pomůže vypráví o raním vstávání, oblékání a hygieně. Následovala pohádka Proč vlk šišlal....

—————

11.04.2018 12:17

Čtenářský klub poprvé

Čtenářský klub si vybral pro návštěvu knihovny téma komiksy. Povídali jsme si o začátcích tohoto literárně-uměleckého směru, o českých autorech, o vzniku slova komiks a děti se od kreslených příběhů nemohly odtrhnout.

—————

22.03.2018 12:41

Prvňáčci a narozeninová lekce

Březnová návštěva prvňáčků byla narozeninová – každá knihovna spolu se čtenáři přece v březnu slaví měsíc čtenářů. Děti donesly jako dárek namalovaná písmenka a byly odměněny sladkostí a pohádkou Miloše Macourka Proč už se ve škole netahá za uši. Také vyplňovali kvíz a nesmělo chybět závěrečné...

—————

22.03.2018 12:37

Včeličky v knihovně

Když přiletí do knihovny včelky, mohlo by se zdát, že v ní bude hluk jako v úlu. Opak tomu byl pravdou. Děti ze třídy Včeliček poslouchaly narozeninový příběh z knížky Dědečku, ještě vyprávěj s velkým zaujetím a zrovna tak si prohlížely knihovnu a připravené knížky.

—————

22.03.2018 12:29

Vyhodnocení čtenářských deníčků

Děti ze třídy Motýlků měly od ledna za úkol poprosit dospěláky o čtení pohádek či příběhů. Samy potom čtení hodnotily smajlíky a věřte nebo ne, žádný zamračený se v celé třídě nenašel. To jsme hodnotili na březnové besedě a moc mě těšilo, když děti dovedly říct, co všechno si poslechly....

—————

16.03.2018 16:03

Čtenářka roku 2017

Vyhodnocování a vybírání dětského čtenáře roku se stává stále obtížnější a to z několika důvodů. Jednak děti stále méně čtou, jednak si na jednu dětskou průkazku půjčují knížky i sourozenci a v tom případě nelze počet půjčených knih hodnotit. Poslední z důvodů je to, že největší...

—————