On-line katalog

Novinky 2016

06.05.2016 14:12

Hrátky s češtinou

27. dubna přišly do knihovny dvě třídy osmáků a s každou třídou jsme se zamýšleli nad krásou slov a češtiny vůbec. Pomocnicí nám byly knížky Jana Wericha s pohádkou Lev a notes. Potom jsme rozebrali a převyprávěli Chlap, děd, vnuk, pes a hrob. Velkým překvapením pro žáky byl Vlasta Rédl a jeho...

—————

20.04.2016 09:00

Čtení pomáhá s páťáky

18. dubna –  opět po roce přišly do knihovny děti z páté třídy. V rámci projektu jsme si nejdříve četli z knížky Z. Svěráka Pan Buřtík a pan Špejlička. Potom jsme si povídali o projektu, o tom jak je snadné díky čtení přispět na různé charity a tím pomoci potřebným. Děti...

—————

20.04.2016 07:53

Prvňáčci čtou knihovnici

V rámci projektu – Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka byla 13. dubna knihovnice na návštěvě ve škole, aby se přesvědčila, jak se děti vypořádaly se všemi písmenky a jak jim jde čtení. Děti se snažily, obě třídy četly „Babku Chňapku“ a děti umí číst moc hezky.  Knihovnice si také odnesla...

—————

20.04.2016 07:46

Jarní setkání se školkáčky

12. a 19. dubna zavítaly do knihovny děti ze školky na jarní besedu. Četli jsme si o vepříkovi a kůzleti z knížky V. Čtvrtka pohádku Jak k nim přišlo jaro. Děti potom vytvářely jarní záložky a moc se jim povedly, přijďte se podívat!

—————

20.04.2016 07:30

Třeťáci a známé dvojice

7. dubna jsme se hned dvakrát setkali se třeťáčky, abychom si povídali o nejznámější dvojici jejich vrstevníků, kterými není nikdo jiný než Mach a Šebestová, žáci 3.B. Pomocnicí nám byla knížka M. Macourka Mach a Šebestová na prázdninách, kterou jsme si jako odměnu odnesli z loňského projektu...

—————

24.03.2016 10:21

Velikonoce s druháčky

23. března přišly do knihovny děti z druhé třídy a hned v úvodu besedy jsem jim četla ukázku z knížky Ivany Peroutkové Anička a Velikonoce. Potom jsme si povídali o velikonočních zvycích, „barevných dnech“, symbolech svátků a jejich významu. Pomocnicí nám byla Velikonoční knížka Terezy...

—————

24.03.2016 10:02

Velikonoční setkání s dětmi z MŠ

21. a 22. března jsme se sešli s dětmi z mateřské školy a četli si příběh Eda Ouško a velikonoční vajíčka. Povídali jsme si o Velikonocích, děti vymalovávaly vajíčka a na závěr besedy došlo také k vyhodnocení Čtenářských deníčků. A jak už to bývá, každá rodina se úkolu zhostila po...

—————

18.03.2016 13:47

Čtenářka roku 2015

11. března byla v naší knihovně za přítomnosti starosty města, zástupce ředitele základní školy, třídní učitelky, rodičů i spolužáků vyhlášena nejlepší dětská čtenářka za rok 2015, která si při 14 návštěvách vypůjčila a následně přečetla 86 knížek. Byly to pravda knížečky tenké, s velkými...

—————