Nabídky besed pro školní rok 2016-17

Pro děti z mateřské školy jsou každý měsíc pořádané tématické besedy

Pro prvňáčky opět plánuji přihlášení do projektu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ a společné besedy od prosince 2016 – první beseda seznámení s projektem a Vánoce, následují Veselá písmenka, Jak čtou a píšou zvířátka…

Pro žáky od šesté do deváté třídy mohu připravit čtenářskou dílnu

První a druhé čtení (2. a 3. třída) – beseda nad knihami určenými nejmladším čtenářům

Nesedí ti za krkem Poťouch (2. a 3. třída) – beseda spojená s knihou Modrý Poťouch (kresba rozkmotřidel)

Zvířátka v českých pohádkách (2. a 3. třída) – Povídání o pejskovi a kočičce, Ferda Mravenec, Mikeš, Broučci, Dášeňka, Krysáci…. kvíz

Proslulí třeťácižáci 3.B Mach a Šebestová (3. třída)

Znáte abecedu?  (3., 4. a 5. třída) – autor, řazení knih podle abecedy, kvíz

Pan Buřtík a pan Špejlička - známé dvojice  (4. a 5. třída) – zamyšlení nad růzností dvojic, kvíz

Strašpytlům vstup zakázán  (4. a 5. třída) - strašidelné příběhy, pátrání, detektivky

Slovanští věrozvěstové (5. - 7. třída) – jak se žilo Slovanům, kvíz

Pohádky nebo bajky (5. a 6. třída) – o literárním žánru, nejvýznamnější autoři a sběratelé, ukázky, hádanky, kvíz

Olešnice a okolí v literatuře (3., 6. – 9. třída) –  literární žánr pověsti nebo jako doplnění k hodinám prvouky

Problémová témata  (6. – 9. třída) – šikana, postižení v rodině, nemoc a úmrtí v rodině

Pověsti (6. – 9. třída) –  o literárním žánru, regionální pověsti, brněnské pověsti, Staré pověsti české spojené s kvízem

Hrátky s češtinou (6. – 9. třída)  –  o původu jmen, význam slov, vznik lidových rčení, pranostiky

Válka očima dětí (6. – 9. třída) –  zamyšlení nad pojmem válka, válečné deníky dětí

Otec vlasti – Karel IV (6. – 9. třída)  –  zamyšlení nad životem císaře a krále, připomenutí uplynulých 700 let od jeho narození, společné tvoření

Jak to chodí v knihovně (6. – 9. třída) – rozdělení literatury, uspořádání knih v knihovně, hledání autora, práce s on-line katalogem - vyhledávání knih, autorů, klíčová slova (možno u počítačů ve škole)

Roční koloběh – pro všechny ročníky - význam svátků Vánoce – dárky a dar poznání, koledy, betlém
Velikonoce- obyčeje, zvyky