Nabídky besed pro školní rok 2018-19

Pro děti z mateřské školy jsou každý měsíc pořádané tématické besedy.

Pro prvňáčky opět plánuji přihlášení do projektu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ a společné besedy od ledna 2018 – první beseda seznámení s projektem, následují Veselá písmenka, Jak čtou a píšou zvířátka…

První a druhé čtení (2. a 3. třída) – beseda nad knihami určenými nejmladším čtenářům

Zvířátka v českých pohádkách (2. a 3. třída) – Povídání o pejskovi a kočičce, Ferda Mravenec, Mikeš, Broučci, Dášeňka, Krysáci…. Kvíz znáte pohádky?

Proslulí třeťáci (3. třída) – žáci 3.B Mach a Šebestová

Znáte abecedu?  ( 4. a 5. třída) – řazení knih podle abecedy, kvíz

Pan Buřtík a pan Špejlička - známé dvojice  (4. a 5. třída) – zamyšlení nad růzností dvojic, protiklady, kvíz

Pohádky nebo bajky (5. a 6. třída) – o literárním žánru, nejvýznamnější autoři a sběratelé, ukázky, hádanky, kvíz

Spolkla mě knihovna (5. a 6. třída) od hliněných destiček k tištěné knize

Olešnice a okolí v literatuře (3., 6. – 9. třída) –  literární žánr pověsti nebo jako doplnění k hodinám prvouky

Problémová témata  (6. – 9. třída) – šikana, postižení v rodině, nemoc a úmrtí v rodině

Pověsti (6. – 9. třída) –  o literárním žánru, regionální pověsti, brněnské pověsti, Staré pověsti české spojené s kvízem

Hrátky s češtinou (6. – 9. třída)  –  o původu jmen, význam slov, vznik lidových rčení, pranostiky

Válka očima dětí (6. – 9. třída) –  zamyšlení nad pojmem válka, válečné deníky dětí

Biblické příběhy (6. – 9. třída) –  Obrazy ze Starého zákona, Obrazy z Nového zákona od Renaty Fučíkové

100 let republiky (5. – 9. třída) –  státní svátky, vlastenectví, významné roky, příběhy lidí a věcí

Čtenářská dílna – pro čtenáře od pátých tříd čtení vybraných, doporučených knih vhodných pro referáty nebo knih s určitým tématem (pohádky, pověsti, dobrodružné či strašidelné příběhy, básně)

Na společné setkání s Vámi i dětmi se těší knihovnice Ivana Kozlová