Nabídky besed pro školní rok 2022-23

 

Pro prvňáčky přihlášení do projektu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ a čtyři společné besedy od ledna 2023 

První a druhé čtení (2. a 3. třída) – beseda nad knihami určenými nejmladším čtenářům - Kvak a Žbluňk, Rošťák Oliver, Johana .., Kuba nechce číst, Teta to plete, Sísa Kyselá, Modrý Poťouch, Kouzelná třída

Zvířátka v českých pohádkách (2. a 3. třída) – O zvířátkách a divných věcech, Krysáci, Příběhy včelích medvídků, Žirafí příběhy, Chobotem sem, chobotem tam. Špalíček pohádek, Velká kniha pohádek – A.Dudek

Známé dvojice (3. až 5. třída) – zamyšlení nad růzností dvojic, protiklady
Mach a Šebestová, Pan Buřtík a pan Špejlička, To nejlepší z Hurvínka, Pět báječných strýčků

Něco k pro zamyšlení (4. a 5. třída) – nemoci, rozchod rodičů, střídavá péče
Lentilka pro dědu Edu, Balada o zlomeném nosu, Šel jsem se psem, Řád sladkého sněhuláka

Znáte abecedu? (4. a 5. třída) – jak vznikla abeceda, řazení slov i knih podle abecedy
Bajky a nebajky, Slyšte slovo a zpívejte píseň

Pohádky nebo bajky (5. a 6. třída) – o literárním žánru, nejvýznamnější autoři a sběratelé, ukázky

Olešnice a okolí v literatuře (3., 6. až 9. třída) –  literární žánr pověsti nebo jako doplnění k hodinám prvouky

Problémová témata  (6. až 9. třída) – šikana, postižení v rodině, nemoc a úmrtí v rodině,
Hledání netvora, Uzly a pomeranče, Okno plné strachu, Když machři mají IQ tykve, Holky jako nitky

Pověsti (6. až 9. třída) –  o literárním žánru, regionální pověsti, brněnské pověsti, Staré pověsti české

Hrátky s češtinou (6.až 9. třída)  –  o původu jmen, význam slov, vznik lidových rčení, aliterace, pranostiky

Válka očima dětí (6. až 9. třída) –  zamyšlení nad pojmem válka, válečné deníky dětí

Biblické příběhy (6. až 9. třída) –  Obrazy ze Starého zákona, Obrazy z Nového zákona od Renaty Fučíkové

Dobrodružné výpravy do minulosti (6.až 9. třída) – knihy Veroniky Válkové
               
Pozdvižení v Pompejích, Husité, Karel IV, Svatý Václav, Břetislav a Jitka, Pražské povstání….

 

Všem třídním kolektivům - nabídka na literárně výtvarném tvoření a putování na téma: Voda a vodníci