3. třída a beseda o Olešnici

14.11.2011 15:32

Již o prázdninách jsem nabídla vyučujícím na prvním stupni základní školy několik témat na besedy. Jako první využila tuto možnost paní učitelka Girglová se svými třeťáky a vybrali si besedu o Olešnici a jejím okolí. Úvod povídání o našem státu, státní vlajce a znaku se možná zdál dětem divný. Šlo jen o to, aby si uvědomily, jak vlajka a znak vypadají, co je na nich důležité. Záhy pochopily, že dnešní beseda bude zaměřená zvláště na znak Olešnice. Vysvětlili jsme si, co znamená, kdy asi vznikl a proč je podobný jako v Lomnici. Historii města nastínila ukázka z knihy Z. Peši a J. Višinky Pověsti městečka Olešnice a okolí. Vyprávěli jsem si o divadle a jeho dochované oponě, o popravčím kameni v lesoparku Skalky nebo již zaniklém pivovaru. Potom děti samy vyjmenovávaly důležité stavby, osobnosti i události, které by mohly Olešnici reprezentovat. Také se zapojily do čtení z knížky Pověsti a pohádky od Svitavy od Svratky, kdy zvládly přečíst pohádku o Hastrmánce. Závěrečný úkol byl pro všechny vcelku pochopitelný. Každý se má zamyslet nad tím, co je podle něj v Olešnici důležité a co by mohlo být na navrženém znaku města.

 

 

 

—————

Zpět