Beseda se třeťáky

03.10.2012 08:30

19. září jsme se v knihovně sešli s dětmi ze třetí třídy na první besedě O zvířátkách v českých pohádkách. Začali jsme kvízem a každý, kdo chtěl dostat kalendářík, musel správně odpovědět na otázku. Měli jste vidět, jak se děti předháněly ve správných odpovědích. Klasické, ale i moderní zvířecí pohádkové postavy znaly dokonale! Moderní pohádka z knížky A. Mikulky Jak šla stonožka na fotbal, nás všechny rozesmála. Děti potom měly možnost prohlédnout si množství českých pohádek a příběhů o zvířátkách, které pokud budou chtít, mohou si vypůjčit a samy přečíst. Poslední chvíle v knihovně strávila skoro celá třída u stolečku, na kterém byla výstava úplně nových čítanek prvouky ze všech tří regionů. Děti byly nadšené a říkaly, že už se těší, až se z nové učebnice budou učit. Tak jim přeji, aby jim zapálení vydrželo až do konce školního roku!

—————

Zpět