Březen měsíc čtenářů, aneb příprava na jaro?

25.03.2013 12:09

Březen je měsíc čtenářů v knihovnách. Pro všechny děti ze třídy Motýlků a Včeliček bylo připraveno vyhodnocení programu Čtenářských deníčků pro rodiče a děti. Některé rodiny se ochotně zapojily do společného čtení a zaznamenávání, děti radostně povídaly, že někdy večer četl i tatínek!! Jiné děti nedovedly odpovědět, zda jim doma někdo čte a která knížka nebo pohádka se jim nejvíce líbila, některé rodiny dokonce deníčky ztratily nebo někam založily. A tak v knihovně ze třídy Motýlků dostalo z 28 dětí odměnu jen 6! Ve třídě Včeliček bylo uděleno odměn víc, ale pro všechny děti, které do konce týdne splnily podmínky alespoň jednoho záznamu v deníčku, byly podložky a pexesa předány následně ve školce. Z mého pohledu by bylo hodně nespravedlivé trestat děti za neochotu rodičů.

4 a 11. března bylo setkání se školkáčky zaměřené jarně. Příroda nás spoustami sněhu a mrazem trošičku „vypekla“, ale nic nebránilo tomu, že jsme si četli z knížky Josefa Štědronského – Pohádky z vřesové chaloupky. V příběhu Pomoc zvířátka a dědeček z Bludné pomáhali po březnové vichřici zachránit lesní včeličky. Děti potom vymalovaly zajíčka a každý sám dokreslil spoustu zachráněných včeliček.

—————

Zpět