Čtvrtek s V. Čtvrtkem

13.04.2011 10:23

Společně s dětmi ze školní družiny jsme si 7. dubna povídali o Noci s Andersenem a přečetli si méně známou andersenovskou pohádku Pět hrášků v jednom lusku.

Hlavním tématem besedy bylo však výročí spisovatele Václava Čtvrtka, který by právě v těchto dnech oslavil sté narozeniny. Na otázku - znáte nějaké pohádkové postavy od tohoto autora - se děti přímo překřikovaly. Jmenovaly Rumcajse, Manku, Cipíska, vílu Amálku, Kubu, Stázinu, Křemílka, Vochomůrku, Česílka, hajného Robátka........  Jako ukázku jsem cíleně vybrala pohádku Duben z knížky Pohádkový rok. Je o panu Bálkovi, který má za povolání starat se o jaro. A opravdu, žádné z dětí ji ještě neslyšelo.

 

—————

Zpět