Druháčci a dvojice

16.03.2018 15:18

Pro dvě třídy druháčků jsem nachystala dvě stejné besedy, při kterých jsme se zabývali dvojicemi. Dětem jsem nejdříve představila spoustu knížek, ve kterých dvojice jsou, potom jsem četla ukázku z Kouzelné aktovky a druhou z knížky Sísa Kyselá. Na závěr besedy žáčci vyplnili test, ve kterém si každý mohl ověřit své znalosti pohádkových dvojic.

—————

Zpět