Hrátky s češtinou

06.05.2016 14:12

27. dubna přišly do knihovny dvě třídy osmáků a s každou třídou jsme se zamýšleli nad krásou slov a češtiny vůbec. Pomocnicí nám byly knížky Jana Wericha s pohádkou Lev a notes. Potom jsme rozebrali a převyprávěli Chlap, děd, vnuk, pes a hrob. Velkým překvapením pro žáky byl Vlasta Rédl a jeho aliterace na písmeno H. Na závěr si žáci vyzkoušeli napsat alespoň větu, ve které všechna slova začínají na stejné písmeno. Někteří se ani nepokoušeli, jednoduše řekli, že jim to nejde, ale jiní se velmi snažili a výsledné věty byly dokonce humorné. Jak rozdílný přístup, když to není na známky.

—————

Zpět