Knihovnice na návštěvě v prvních třídách

22.04.2013 08:53

17. dubna byl pro prvňáčky, kteří jsou přihlášeni do projektu „ Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ výjimečný den. Na návštěvu do školy za nimi přišla knihovnice, aby si poslechla, jak už umějí číst. V obou třídách se děti ve čtení předháněly a už opravdu téměř všichni výborně zvládají všechna písmenka. Po ukázkách čtení jsme si přečetli ukázky básniček na jednotlivá písmenka z knížek Obrázková abeceda s říkankami, Barevná abeceda a Ferdův slabikář. Za domácí úkol děti dostaly nakreslit veselé písmenko a vymyslet podobný obrázek jako Ferda.

—————

Zpět