Křest knihy

30.11.2016 09:19

 

30. října se v přeplněném sále olešnického kina udály hned dvě zásadní věci. Za prvé bylo z rukou starosty města předáno osvědčení o udělení čestného občanství zastupitelstva města PaedDr. Pavlu Lazárkovi, bývalému faráři farností Olešnice, Rovečné a Černovice.

Pan farář Lazárek se následně stal „kmotrem“ nové pohádkové knihy Zapomenuté pohádky, které na motivy moravských pohádek okolí olešnického z roku 1892 sesbíraných v polovině 19. století farářem Pleskačem převyprávěl PaedDr. Zdeněk Peša. Kniha byla vydána za podpory Jihomoravského kraje. Přítomní návštěvníci kina pozorně vyslechli v rámci autorského čtení jednu z pohádek, poté následovala improvizovaná autogramiáda.

—————

Zpět