Mořská mateřská školka

18.05.2017 13:44

„To je na světě jeden bílý parníček s růžovým zábradlím a kvítečkovaným praporkem. Na boku má parníček nápis : MATEŘSKÁ ŠKOLKA a také že to mateřská školka je Chodí do ní totiž děti námořníků….“ Takto začíná pohádka z knížky Aloise Mikulky O zvířátkách a divných věcech, ze které jsme si četli s dětmi ze třídy motýlků. Společně jsme se potom učili malovat parník a mořský svět pod ním.

—————

Zpět