Naposledy se třídou Motýlků

16.06.2011 09:20

 

Blíží se konec školního roku a pro většinu dětí ze třídy Motýlků také loučení se školkou. Pro naše poslední setkání jsem si vypůjčila jedinou dětskou knížku, ve které se píše o motýlovi -  Maková panenka a motýl Emanuel od Václava Čtvrtka. Četli jsme Jak potlaka motýla Emanuela, povídali jsme si o motýlech a děti měly za úkol najít 9 motýlů.

 Každý dostal pochvalu za celoroční návštěvu knihovny a titul Pozorný posluchač a budoucí čtenář. I paní učitelky byly oceněny pochvalou za vzorný doprovod třídy.

   

  Jako přípravu na školu jsem dětem četla Jak se zbavili protivné Kaňky Čunčové. Jenže dětem se z knihovny nechtělo, tak jsem musela přidat ještě pohádku Jak je brouk Praskavec vylekal.

—————

Zpět