Pasování prvňáčků na čtenáře

27.06.2011 08:18

V prosinci loňského roku jsme se společně se žáky z 1. třídy přihlásili do 3. ročníku projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti. Cílem projektu je rozvoj četby dětí hned od prvních měsíců školní docházky, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště.

                                               

Od ledna jsme se každý měsíc potkávali a společně si povídali a četli si ukázky z různých knížek. Děti malovaly obrázky, luštily rébusy a odměnou za vynaloženou námahu nám všem bylo to, že nás v Praze společně s téměř 250 knihovnami vybrali a odměnili.  Každý prvňáček dostal knížku Daniely Krolupperové „Zmizelá škola“, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let.

23. června přišly děti do knihovny ještě plné dojmů ze sportovních soutěží - O pohár starosty - které absolvovaly předchozí den a kdy mnozí obdrželi své první diplomy a medaile.

Ve slavnostní náladě jsme pokračovali a v knihovně jsme besedovali o významu pasování rytířů, vodáků, myslivců… Děti potom samy uhodly způsob pasování na čtenáře  - pasování pomocí významné knihy. Po prohlédnutí všech knížek o Olešnici si každý symbolicky podržel Pamětní knihu městečka Olešnice a tím byl pasován na čtenáře! Potom prvňáčci dostali již zmíněnou knížku Zmizelá škola, diplom s titulem čtenář – čtenářka a nechyběla ani malá sladkost. Správný čtenář také skládá slib a ten si již každý sám opsal za poslední domácí úkol.

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět