Pasování prvňáčků na čtenáře

16.06.2017 14:01

Od ledna 2017 jsme se s dětmi z prvních tříd v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ každý měsíc pravidelně setkávali. Děti při besedách poslouchaly ukázky z různých knížek, které jsme potom společně probírali, plnily úkoly, dokázaly že už umí číst i psát a mohou se nazývat rytíři písmenek a slov. K pasování na čtenáře došlo 8. června v knihovně, kdy každý žáček odevzdal vlastnoručně přepsaný slib čtenáře. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro děti původní česká novinka, kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit - knížečka spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii. Letos se paní učitelky rozhodly dát dětem knížky domů, a tak si děti kromě knížky odnášely i diplom a sladkost na cestu.

Ale Jeník doma s maminkou vymyslel vlastní slib, a protože je tuze hezký, potěšte se také.

Všechny písmena už znám,

knížky proto otvírám.

Chtěl bych číst jak budu moci,

pod peřinou třeba v noci.

Budu se těšit každý den,

prožívat svůj krásný sen.

Hrdinou se přece stanu,

číst já nikdy nepřestanu.

A tak volám z plných plic,

ať je zima nebo hic :

„Věřte mi, na každý pád,

knížky já budu mít rád!“

—————

Zpět