Pasování prvňáčků na čtenáře

20.06.2019 11:59

Od prosince roku 2018 probíhala pravidelná setkání s prvňáčky, při kterých jsme si četli a děti plnily rozličné úkoly. To proto, že jsme se přihlásili do jedenáctého ročníku projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Na závěrečnou lekci děti donesly vlastnoručně přepsaný slib čtenáře, společně jej přečetly a potom již byly pasovány na čtenáře. Sponzorem dárku, který si každý pasovaný čtenář odnášel domů - knížky Kde se nosí krky - se stalo Město Olešnice. Děkujeme!

—————

Zpět