Páté třídy a bratři ze Soluně

10.12.2012 09:03

19.listpadu bylo v knihovně nezvykle rušno. Přišly totiž obě páté třídy na besedu zaměřenou na nadcházející výročí 1150. let od příchodu Cyrila a Metoděje, které si sice připomeneme až příští rok, ale protože se děti o těchto bratřích učí nyní, beseda se hodila již teď. Hlavním čteným spisovatelem se pro dnešní den stal Petr Piťha a jeho knihy Slyšte slovo, zpívejte píseň a O svatém Cyrilu a svatém Metoději. Četli jsme si o dětství bratří a dále jejich příchodu na Velkou Moravu. Pozornost poslechu si na závěr besedy každý páťák ověřil při vyplňování kvízu. Na závěr si mohl každý, podle přiložené tabulky, napsat svoje jméno písmem hlaholice. Některým zdatnějším se to podařilo již v knihovně!

 

—————

Zpět