Pověsti se sedmáky

22.12.2014 10:28

17. a 18. prosince přišli do knihovny sedmáci. Tématem besedy byl žánr pověsti. Začali jsme jak jinak než pověstmi z Olešnice, které děti dobře znají, horší už to bylo s pověstmi brněnskými – nikdo nevěděl, proč se na Petrově zvoní poledne v 11 hodin. Úkolem besedy však bylo číst a povídat si o Starých pověstech českých, které žáci probírali v letošním roce. Tam byly jejich vědomosti výborné a kvíz zvládl skoro každý bez větších chyb.

—————

Zpět