V domě chráněného bydlení

18.03.2016 13:30

Březen – měsíc knihy. Tento slogan slýchal určitě každý senior během aktivního pracovního života. Mnozí možná pamatují, že poprvé byl zmíněn v roce 1955 a až do roku 1989 měl jisté ideově-výchovné poslání. Všechno se mění a tak i toto rčení dostalo od roku 2010 novou podobu na Březen – měsíc čtenářů, protože pro knihovny nejsou až tak důležité knihy, kterých jsou plné regály, jako čtenáři, kteří čtou! A protože mnohým seniorům v domě chráněného bydlení dělá díky zraku a malým písmenkům čtení již potíže, četla jsem jim úryvky z knížek Pan Buřtík a Pan Špejlička a dále Po strništi bos od Zdeňka Svěráka, který se právě v těchto dnech dožíval krásných osmdesáti let. Společné čtení a besedování bylo alespoň pro mě moc příjemné.

—————

Zpět