Víš co je to pantomima?

21.12.2017 10:20

Víš co je to pantomima? Dovedeš beze slov popsat předem zadané zvíře? Najdeš stejná zvířata? To byl počáteční úkol pro 34 šesťáků. V knihovně začal i beze slov veliký ruch. Když se žáci poskládali do skupinek, zazněla otázka, co to všechno má společné s literárním žánrem. Šikovní žáci hned věděli, že se jedná o bajky, a celá hodina v knihovně byla věnovaná právě bajkám.

—————

Zpět