Archiv článků

11.12.2017 07:50

Čtenářský klub

6. prosince přišly knihovnu navštívit děti ze čtenářského klubu, aby se seznámily s novými knížkami v knihovně. Společně jsme si povídali jak postupovat při výběru knih ať už v knihovně nebo v knihkupectví. Bavili jsme se o tom jak má knížka pro děti vypadat, co v knize...

—————

11.12.2017 07:29

Pohádky pro malé neposluchy

Pravidelné setkávání v knihovně se třídou Motýlků pokračovalo i 21. listopadu, kdy jsem se dětí ptala, zda jsou hodné, či občas trošku zlobivé. Samozřejmě, že všechny volaly – hodnééé! Začala jsem tedy číst pohádku O Petříkovi, který pořád lhal, jež začíná slovy: „Říká se, že kdo lže, do pekla...

—————

11.12.2017 07:22

Vzpomínání v chráněném bydlení

Další čtení a hlavně povídání se vzpomínáním proběhlo v polovině měsíce v chráněném bydlení, kde jsem se s fejetony Ludvíka Vaculíka Jsme v nebi zamýšleli nad volbami a hlavně cestováním, výlety a rčením Všude dobře, doma nejlépe.

—————

11.10.2017 08:32

Motýlci poprvé v knihovně

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlásila od 2. do 8. října již 21. ročník celostátní akce Týden knihoven, která je věnovaná především podpoře čtenářství - práci s předškolními dětmi a jejich rodinami. My jsme na tuto akci navázali až 10. října, kdy se do knihovny přišla poprvé podívat třída...

—————

11.10.2017 08:18

Knihovníci regionu v naší knihovně

Knihovna na jaře získala dotaci na pořízení nového knihovnického programu Tritius, který byl instalován koncem srpna. Jsme první profesionální knihovnou regionů Blansko a Boskovic, která používá tento nový systém a také díky tomu navštívilo 20. září Olešnici dvacet knihovnic a knihovníků....

—————

11.09.2017 07:48

Léto v knihovně

Zdálo by se, že v létě, když v knihovně neprobíhají besedy a většina čtenářů odjede na prázdniny či na dovolené, že zde panuje poklidná letní nálada. Opak je tomu pravdou. Z depozitu bylo vyřazeno na 600 knih, převážně poškozených, duplikátů i zastaralé dětské literatury, jejíž data vydání...

—————

04.07.2017 08:56

Berušky v knihovně

Když už jsem si myslela, že je pro letošní školní rok všem besedám konec, přišly 26.7. do knihovny děti ze třídy Berušek. Jsou to ti nejmenší školkáčci, a tak následovalo jen krátké představení knihovny a hlavně volné prohlížení knížek, kdy si každý mohl vybrat jednu, kterou by si přál, aby mu doma...

—————

26.06.2017 08:49

Válka očima dětí

Poslední beseda letošního školního roku nebyla příliš veselá. S osmáky jsme rozebírali války, ať už to byla třicetiletá (Pro čest a slávu), 1. světová (Zákopy) nebo 2. světová (Běž chlapče běž, Ostrov v ptačí ulici, Deník Anne Frankové, Sophiina tajná válka), které jsme se věnovali...

—————

26.06.2017 08:45

Pověsti se šesťáky

21. června jsme si společně se šesťáky povídali a četli z pověstí převážně místních a regionálních. Ne každé město má takové bohatství pověstí a pohádek, a tak zazněla zmínka o názvu Olešnice, o Faustkově mlýně ve Mlejniskách, o popravčím kameni, o skřítkovi na Vejpustku, o nevěstě...

—————

16.06.2017 14:01

Pasování prvňáčků na čtenáře

Od ledna 2017 jsme se s dětmi z prvních tříd v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ každý měsíc pravidelně setkávali. Děti při besedách poslouchaly ukázky z různých knížek, které jsme potom společně probírali, plnily úkoly, dokázaly že už umí číst i psát a mohou...

—————