Pro děti

Knihy jsou rozděleny podle obsahu na beletrii, poezii a naučnou literaturu.

Beletrie je označena počátečními písměny autora knihy a pro snadnější orientaci také barevnými proužky.

Červeně jsou označené knížky pro začínající čtenáře se spoustou obrázků a hlavně většími písmeny.

Žlutě pohádky, příběhy a pověsti.

Modře jsou označeny všechny příběhy, povídky a beletrie pro děti staršího školního věku.

Zeleně dobrodružná literatura, detektivní příběhy a fantastická literatura určená nejen starším dětem.

Čtení pro dívky je označené žlutým proužkem v horní části knihy. Pro děvčata nad 15 let je na žlutém pásku ještě červená dvojka.

 

Básničky, verše, říkadla a rýmovánky jsou bez názvu autora označeny M PO.

 

Naučná literatura je rozdělena podle MDT (mezinárodního desetinného třídění):

  1. všeobecnosti (encyklopedie, literatura o počítačích)
  2. filozofie, psychologie
  3. náboženství
  4. společenské vědy (vojenství, národní zvyky)
  5. volná
  6. přírodní vědy (knihy o přírodě, matematika, fyzika, knihy o dinosaurech, botanika, zoologie)
  7. užité vědy (lékařství, strojírenství, domácí hospodářství, vaření nebo vyrábění ze dřeva, papíru)
  8. umění (malířství, sochařství, hudba, divadlo), hry, sport
  9. jazykověda (literatura, český jazyk)
  10. dějepis, zeměpis

 

 Časopisy

Čtyřlístek  

Spider-Man

Tečka

 

 

K dispozici jsou i starší čísla následujících časopisů : 

Čtyřlístek   Tom a Jerry   Sluníčko   Mateřídouška   Medvídek Pú