Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Olešnici za rok 2018

 

1) Knihovní fond

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018 byl 14 333, z toho naučné literatury  3 999, beletrie pro dospělé 7359 a pro děti 2 975 titulů. Bylo nakoupeno 480 nových knih, do knihovny bylo darováno 80 knih, převážně z projektu Česká knihovna i od čtenářů samotných. Vyřazeno bylo 215 knih a  odepsáno 1 212 titulů převážně starých časopisů.

2) Uživatelé

Do knihovny bylo zaregistrováno celkem 214 čtenářů (160 žen a 54 mužů) z toho je 177 místních. Dětí do 15 let opět ubylo na počet 65, což činí 30,37% z celkového počtu čtenářů. Knihovnu navštívilo celkem 2 571 návštěvníků, 68 využilo v knihovně internet. 28 knihovnických akcí převážně besed s dětmi nebo seniory se zúčastnilo 530 návštěvníků.

3) Výpůjčky

Za rok bylo realizováno 4 330 výpůjček, z toho 2 571 beletrie pro dospělé a 813 pro děti. Dospělí si půjčili 468 titulů naučné literatury a děti 95. Z 12 druhů odebíraných periodik bylo půjčeno 383. Knih vypůjčených z VF Boskovice bylo 436, z jiných knihoven v rámci MVS 12.

4) Podmínky pro činnost

Knihovna má pro veřejnost otevřeno 15 hodin týdně na ploše 114 m2. Počet počítačů napojených na internet pro veřejnost je 1, počet studijních míst 18. Knihovna má webové stránky www.olesnice.knihovna.cz, které měly 47 679 návštěv-přístupů. Počet přístupů do on-line elektronického katalogu z prostoru knihovny byl 84, mimo knihovnu 1 478.

5) Příjmy a výdaje

Příjmy za knihovnické služby 8 520 Kč (registrace, upomínky).

Náklady na pořízení knihovního fondu včetně periodik byly 94 279 Kč.
   Knihovna obdržela u příležitosti 100 let republiky dar od města ve výši 30 000 Kč, který je započítaný ve výše uvedené částce.

7) Akce pro veřejnost

  • Zapojení do celonárodního projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, besedy, pasování prvňáčků na čtenáře ve spolupráci se ZŠ
  • Zapojení do celonárodního knihovnického dění - Týden knihoven, Čtení pomáhá, Celé Česko čte dětem,  Březen měsíc čtenářů
  • Vyhlášení nejlepšího dětského čtenáře za rok 2017
  • Besedy pro MŠ, ZŠ a obyvatele chráněného bydlení – v počtu 28

8) Vzdělávání pracovníků

V roce 2018 se knihovnice zúčastnila porady a školení knihovníků a regionálních pracovníků v Boskovicích a Adamově. Odborná exkurze knihovníků okresu Blansko směřovala do knihoven Křtiny, Prostějov a Tištín.

9. 1. 2019 vypracovala Ivana Kozlová

 

 

rok

registr. čtenáři

čtenáři do 15 let

návštěvníci knihovny

celkem

výpůjčky celkem

naučná literatura dospělí

krásná literatura dospělí

naučná literatura děti

krásná literatura děti

periodika časopisy

návštěvníci internetu

2018

214

65

3169

4330

468

2571

95

813

383

68

2017

209

73

3244

4784

421

2776

133

1090

363

145

2016

211

81

3183

5420

446

3065

189

1413

307

160

2015

211

82

2978

5546

486

2888

261

1629

282

120

2014

211

83

2263

4836

348

2119

163

1254

367

60

2013

221

97

2933

6331

358

2628

191

1793

554

173

2012

238

124

3166

6800

552

2549

281

2011

498

142

2011

226

101

3069

6077

485

2315

229

1846

344

204

2010

196

91

2398

4080

310

1546

215

1317

329

167