Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Olešnici za rok 2023

1) Knihovní fond

Stav knihovního fondu ke 31. 12. 2023 byl 13 548 knihovních jednotek, z toho naučné literatury 3 562. Do knihovny přibylo 373 nových titulů, z toho bylo 39 darů, ostatní knihy byly zakoupeny. Mezi nové knihy patří 216 beletrie pro dospělé, 108 beletrie pro mládež a 36 naučné literatury pro dospělé. Knihy jsou ve volném výběru knihovny až na 1148 titulů, které jsou uložené v depozitu.

2) Uživatelé

Do knihovny bylo zaregistrováno celkem 181 čtenářů, z tohoto počtu bylo 142 žen. 154 čtenářů mělo trvalý pobyt v Olešnici. Dětí do 15 let bylo registrovaných 57, což je 31,49 % z celkového počtu čtenářů. Nejpočetnější skupinu tvoří čtenáři mezi 40-49 lety, kterých bylo registrovaných 24.

Knihovnu navštívilo celkem 2 118 návštěvníků, což je o 287 více než v roce 2022. Internet využil v knihovně jeden čtenář. Nejčastěji chodili čtenáři do knihovny v úterý mezi 13 a 15 hodinou (349 za rok).

38 knihovnických besed se zúčastnilo 799 návštěvníků.

3) Výpůjčky

Za rok 2023 bylo realizováno 3 703 výpůjček, což je o 387 víc než loni. Nejvíce se půjčovala beletrie pro dospělé 2 123 a beletrie pro děti 783. Dospělí si půjčili 325 titulů naučné literatury a děti 137. Z 15 druhů periodik bylo půjčeno 373. Knih vypůjčených a dovezených z VF Boskovice bylo 511.

4) Podmínky pro činnost

Knihovna má pro veřejnost otevřeno 15 hodin týdně na ploše 114 m2. Počet počítačů napojených na internet pro veřejnost je 1, počet studijních míst 18. Knihovna má webové stránky www.olesnice.knihovna.cz, které měly 45 434 návštěv-přístupů. Počet vstupů do on-line elektronického katalogu mimo knihovnu byl 377, počet vstupů do el. výpůjčního protokolu mimo knihovnu byl 49.

5) Příjmy a výdaje

Příjmy za knihovnické služby 6 584 Kč (registrace, upomínky, ztráta knihy).

Sponzorský dar z pozůstalosti JUDr. Kobra činil 5 964 Kč.

Celkové náklady na pořízení knihovního fondu včetně periodik byly 55964 Kč.

7) Akce pro veřejnost

  • Zapojení do celonárodního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
    besedy, pasování prvňáčků na čtenáře ve spolupráci se ZŠ.
  • Zapojení do celonárodního knihovnického dění - Čtení pomáhá, Celé Česko čte dětem...
  • 38 besed pro děti z MŠ a ZŠ.
  • Ocenění dětských čtenářů s nejvíce výpůjčkami a nejvíce návštěvami knihovny.
  • Autorské čtení - ve spolupráci se školou Z. Peša a I. Březinová.
  • Zapojení do regionálního projektu – Voda a vodníci.

8) Vzdělávání pracovníků

V roce 2023 se knihovnice zúčastnila dvou porad knihovníků regionu ve Velkých Opatovicích a Černé Hoře (únor a listopad), 21. června odborné exkurze do knihoven – Litomyšl a Budislav. On-line školení, webináře a samovzdělávání činily 50 hodin.

9. 1. 2024 vypracovala Ivana Kozlová

 

 

 

rok

registr. čtenáři

čtenáři do 15 let

návštěvníci knihovny

celkem

výpůjčky celkem

naučná literatura dospělí

krásná literatura dospělí

naučná literatura děti

krásná literatura děti

periodika časopisy

návštěvníci internetu

2023 181 57 2118 3703 325 2123 99 783 373 1
2022 172 54 1831 3616 312 2088 137 723 356 2
2021 147 37 1113 2547 209 1552 48 399 339 2
2020 184 56 1598 3573 306 2103 66 690 405 12

2019

202

60

2829

3670

368

2385

83

563

268

58

2018

214

65

3169

4330

468

2571

95

813

383

68

2017

209

73

3244

4784

421

2776

133

1090

363

145

2016

211

81

3183

5420

446

3065

189

1413

307

160

2015

211

82

2978

5546

486

2888

261

1629

282

120

2014

211

83

2263

4836

348

2119

163

1254

367

60

2013

221

97

2933

6331

358

2628

191

1793

554

173

2012

238

124

3166

6800

552

2549

281

2011

498

142

2011

226

101

3069

6077

485

2315

229

1846

344

204

2010

196

91

2398

4080

310

1546

215

1317

329

167