Novinky 2022

22.11.2022 13:17

Čtenářské kluby

Dvakrát také knihovnu navštívil čtenářský klub, aby se druháci a třeťáci seznámili s cestou knihy od autora až do knihovny. Děti potom samostatně hledaly autory, podle předem vylosovaných písmen, třeťáci přemýšleli nad výrazem slov: „ležet v knihách nebo se zakousnou do knihy“ a nesmělo...

—————

09.11.2022 09:20

Listopad s Motýlky

Listopadem nás při společné besedě s Motýlky doprovázel skřítek Rozekvítek a četli jsme si o tom, proč dubové větve nikdy nezůstanou bez listí, jak v rybnících přezimují ryby, která zvířátka a jak se připravují k zimnímu spánku. Děti všechno moc zajímalo, na některé otázky věděly...

—————

07.10.2022 13:43

Poprvé s Motýlky

  V úterý 4. října jsme společně s dětmi ze třídy Motýlků zahájili pravidelný celoroční cyklus setkávání v knihovně. Pro některé děti byla návštěva knihovny běžnou záležitostí, za což moc děkuji rodičům i prarodičům. Mnohé zde však byly poprvé či podruhé, protože již...

—————

21.06.2022 13:56

Večerníčkové dopoledne se Včeličkami

V tomto školním roce přišly do knihovny jako poslední děti ze třídy Včeliček. Se zaujetím si všechno prohlížely, protože kromě tří, zde byly ostatní poprvé. Shodli jsme se na tom, že děti mají nejraději pohádky a Večerníčky. Děti hned vzpomínaly na jejich názvy a tak jsme si na Večerníčka...

—————

21.06.2022 13:54

Z Motýlků budou školáci

Naše poslední beseda se třídou Motýlků byla ve znamení loučení se se školkou a těšení se na školu. To samé prožívaly i děti z knížky Příhody veselých prvňáčků. A jako bonus se každý předškolák naučil nakreslit králíka Karlíka a spoustu motýlků. Přijďte se na ně o prázdninách do knihovny...

—————

21.06.2022 13:51

Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 7. června nastal den, kdy měly být děti z prvních tříd pasovány na čtenáře. Dětem jsem četla ukázku z knížky Co víme rytířích, aby věděly, co je to pasování. Povídali jsme si o různých způsobech pasování a také o tom, že pasovaná osoba musí před vlastním aktem prokázat nějaké...

—————

03.06.2022 15:47

Motýlci, kůzlátka a šišlavý vlk

Víte podle čeho se pozná, že jsou děti zralé jít do školy? Že jsou nejstarší ze školky, že jsou už velké, že toho hodně umí, že jsou chytré, hodné…samá voda. Pozná se to podle toho, že jim začnou padat zuby! A o nové zoubky se musí děti dobře starat, aby nedopadly jako vlk v pohádce . Šikovné...

—————

12.04.2022 15:15

Velikonoce s předškoláky

„Poslouchejte děti, pohádka k vám letí. O čem bude, kdo to ví? Obrázek vám napoví. Potkáte v ní zajíčka, který nosí vajíčka.“ Těmito slovy začínala 12.4. beseda s předškoláky. Už jsou to velké děti, včera byly u zápisu a stejně jako Eda Ouško brzy půjdou do školy. Děti poslouchaly, co...

—————

31.03.2022 07:28

Družina I. v knihovně

30. března jsme zakončili maratón besed s nejmladšími dětmi ze školní družiny. Četli jsme si pohádku Kdo je hloupější a potom děti dokazovaly svoji chytrost ve hře, kdy hledaly v jaké pohádce může být jejich obrázek. A chytrost prokázali všichni prvňáčci.

—————

25.03.2022 15:32

Věrný dětský čtenář

Největší březnovou akcí v knihovně bylo oceňování dětských čtenářů. Letos jsem nevybírala čtenáře či čtenářku s největším počtem výpůjček, ale čtenáře nejvěrnějšího. To znamená takového, který si i v pandemií omezeném provozu knihovny udělal čas, sedl si k internetu, našel si,...

—————