Novinky 2014

22.12.2014 10:36

PF 2015

Nechť zvony zvoní a srdce plesají, nechť svíce hoří a číše cinkají, ať šťastný je Váš každý krok, krásné Vánoce a úspěšný nový rok, přeje čtenářům knihovnice Ivana Kozlová      

—————

22.12.2014 10:28

Pověsti se sedmáky

17. a 18. prosince přišli do knihovny sedmáci. Tématem besedy byl žánr pověsti. Začali jsme jak jinak než pověstmi z Olešnice, které děti dobře znají, horší už to bylo s pověstmi brněnskými – nikdo nevěděl, proč se na Petrově zvoní poledne v 11 hodin. Úkolem besedy však bylo číst a...

—————

22.12.2014 10:11

Děti píší Ježíškovi

8. prosince přišly do knihovny děti ze třídy Motýlků. Vyprávěli jsme si o vánočních zvycích, četli příběh z knížky Ježíšek vypráví o vánočních tradicích a na závěr každý nakreslil jeden dárek, který by si nejvíc přál najít pod stromečkem.

—————

08.12.2014 08:18

Mikulášská beseda s dětmi ze školní družiny

4. prosince přišly do knihovny děti ze školní družiny, abychom si společně povídali o sv. Mikuláši, andělech a čertech. Pomocníkem při čtení nám byla knížka M. Drijverové Táta pro radost i pro zlost. Kdo měl zájem luštil tajenku, ostatní prohlíželi knížky a nakonec se dětem z knihovny ani...

—————

08.12.2014 07:54

Beseda s kostýmní výtvarnicí Jaroslavou Fišerovou

V rámci projektu Haló, haló – tady Večerníček děti ze druhých a třetí třídy přijela 20. listopadu s knihovnicemi Janou Trubákovou a Helenou Jalovou navštívit kostýmní výtvarnice Jaroslava Fišerová z Brna. Všichni bychom se do knihovny nevešli, a proto jsme se sešli na radnici města. U...

—————