Novinky 2016

03.01.2017 13:54

Poslední besedy roku 2016

Poslední besedy roku 2016 patřily žákům základní školy. 20.12 jsme se s devátou A. zamýšleli nad významem Vánoc, proč je vůbec slavíme, kdo postavil první jesličky, kdo první strom republiky, kdy se rozšířilo zdobení stromečku domy, jaká hvězda svítí nad každým betlémem… Obdobné besedy...

—————

03.01.2017 13:38

Prosinec v knihovně

S dětmi z mateřské školy jsme četli příběh Malý klaun a vánoční dárky z knížky Vánoční pohádky. Děti potom kreslily svá přání a všechny můžete vidět na nástěnce v knihovně. 14. prosince jsme si s žáčky 2. třídy četli o tom, co se stane, když si někomu sedne za krk Poťouch...

—————

30.11.2016 09:38

Podzim se třídou Motýlků

Listopadové setkání se třídou Motýlků bylo opravdu ve znamení padajícího listí. Legendy o stromech a květinách - Proměny Jana Vladislava - byly krásným uvedením a navozením správné atmosféry. Poté co jsme si přečetli Proč už stromy nedovedou mluvit a taky Proč stromy na podzim žloutnou, děti...

—————

30.11.2016 09:19

Křest knihy

  30. října se v přeplněném sále olešnického kina udály hned dvě zásadní věci. Za prvé bylo z rukou starosty města předáno osvědčení o udělení čestného občanství zastupitelstva města PaedDr. Pavlu Lazárkovi, bývalému faráři farností Olešnice, Rovečné a Černovice. Pan farář Lazárek...

—————

20.10.2016 09:48

Říjen v knihovně

První setkání s třídou Motýlků Se začátkem nového školního roku započala opět naše pravidelná měsíční setkávání s předškolními dětmi z mateřské školy. Poprvé se děti seznámily s knihovnou, vše si důkladně prohlédly, osahaly, potěžkaly největší i nejmenší knihy a hlavně jsme si...

—————

28.06.2016 17:23

Pasování prvňáčků na čtenáře

Loučení nastalo také na besedě s prvňáčky, kdy jsme společně s dětmi byli úspěšní v projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Děti prokázaly, že jsou již zdatní čtenáři, slibem se zavázaly, že budou hodně číst, aby se z nich stali moudří a vzdělaní lidé. A tak nic nestálo...

—————

28.06.2016 17:18

Loučení se školkáčky

31. května a 7. června jsme se v tomto školním roce sešli naposledy s dětmi ze třídy Včeliček a Motýlků. Protože je ve třídách většina dětí, které se už těší do školy, četli jsme příběh o zajíčkovi – Eda Ouško jde do školy. Každé dítko potom dostalo diplom, za absolvování celoročního...

—————

31.05.2016 09:42

Karel IV. a šesťáci

Pro šesťáky byly na 25. května připraveny netradiční lekce o Karlu VI., při níž jsme se nejdříve seznámili s Bárou a její dobrodružnou výpravou do minulosti, kdy bylo Karlovi asi patnácti let. Potom už každý sám poznával určitou životní etapu Karla IV. a na závěr besedy jsme společně tvořili...

—————

31.05.2016 09:22

Ovečka Kudrlinka

Umíte nakreslit ovečku nebo beránka?? Po lekci pro mateřské školy to děti ze třídy Včeliček i Motýlků zvládly výtečně. Přijďte se podívat na chodbu před knihovnou, kde uvidíte celé stádo!

—————

31.05.2016 09:16

Psaní s prvňáčky

V měsíci květnu jsme s prvňáčky pokračovali v započatém projektu " Už jsem čtenář" společnou lekcí o psaní. Četli jsme si ukázky z knížky Povídání o pejskovi a kočičce a děti pomáhaly Jůlince najít cestu k opicím a potom hledat ovoce. Za domácí úkol dostaly přepsat...

—————